Kvalitet genom specialisering

Välkomna till oss!

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att GHP Specialisttandläkarna har öppet som vanligt med tandvård av allmänt friska patienter. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling och arbetar vidare med våra redan stränga hygienrutiner för att skydda patienter och personal mot smitta. Vi sätter våra patienters hälsa och säkerhet först. Om du skulle få tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, eller feber ska du avstå från att besöka våra kliniker. Vi ber dig att kontakta oss per telefon 08-406-27 80 alternativt via mail specialisttandlakarna@sophiahemmet.se

Operation

Viktig information för dig som ska opereras

Vi ber dig uppmärksamma följande:

Förkylning eller feber på operationsdagen kan vara anledning till att flytta fram operationen. Vid minsta osäkerhet ring oss på tel.08-406 27 80

Smink ska inte användas på grund av de hygieniska kraven inför en operation.

Du får inte köra bil den dagen, du bör bli hämtad inför hemgång av någon anhörig eller vän.

Du kommer att få träffa den kirurg som ska operera dig före operationen och har då möjlighet att ställa ev frågor. Du får naturligtvis ringa oss innan om du har funderingar eller har fått förhinder.

Råd till dig som har genomgått en käkoperation

Här följer råd till dig som nyligen genomgått käkoperation.

Allmänt:
Ät eller drick inte på minst 2 timmar. Undvik även att skölja munnen. Undvik kroppsansträngning i dag.

Smärta:
Kan uppstå när bedövningen släpper och kan hålla i sig i 2-3 dagar. Smärtan kan avhjälpas med de smärt- stillande preparat som du fått på recept.

Svullnad:
En svullnad i munnen och ansiktsområde är en normal reaktion efter ett ingrepp. Svullnaden kan öka gradvis och nå sin kulmen efter 2-3 dagar, och är vanligtvis borta efter en vecka.

Blödning:
En lätt blödning från såret det första dygnet är inte ovanligt .Om blödningen ökar stillas den bäst med ett tryckförband. Rulla då ihop en kompress, lägg över området som blöder och bit ihop hårt 10-30 min. Sov gärna med huvudet högt det första dygnet.

Blåmärke:
Blåmärken kan uppstå efter ingreppet. De försvinner i regel av sig själv inom någon vecka.

Feber:
En lätt höjning av kroppstemperaturen de första dygnen är en vanlig reaktion.

Gapsvårigheter:
Käkmusklerna kan bli stela och ömma efter vissa ingrepp. Detta kan göra det svårt att både tugga och öppna munnen helt. Besvären avklingar vanligen utan behandling.

Om du skulle få kraftig blödning, som inte kan stillas med tryckförband, under jourtid det vill säga under kvällar och helger så ska du ringa sjukvårdsupplysningen 08-320 100 eller Karolinska sjukhustets akutmottagning på telefon 08-517 70 00 som kontaktar käkkirurgi jouren.

Under dagtid är du välkommen att ringa oss på Specialisttandläkarna, 08-406 27 80

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.