Kvalitet genom specialisering

Välkomna till oss!

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att GHP Specialisttandläkarna har öppet som vanligt med tandvård av allmänt friska patienter. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling och arbetar vidare med våra redan stränga hygienrutiner för att skydda patienter och personal mot smitta. Vi sätter våra patienters hälsa och säkerhet först. Om du skulle få tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, eller feber ska du avstå från att besöka våra kliniker. Vi ber dig att kontakta oss per telefon 08-406-27 80 alternativt via mail specialisttandlakarna@sophiahemmet.se

Protetik - Tandersättning

Protetik - Tandersättning

Om Du har skadade eller på annat sätt dåliga tänder eller förlorat en, fler eller alla tänder och önskar ersätta dom finns det olika alternativ till behandlingar. Nedan följer en översikt av alternativen.

Fastsittande tänder

Om Du har egna tänder kvar som är skadade eller trasig på något sätt så att det krävs åtgärder för att få bra en bra funktion samt fin estetik i munnen så utförs det protetiska arbetet genom att tandläkaren preparerar tänderna (slipar och formar om tändern) och därefter tas avtryck på de preparerade tänderna, avtrycket lämnas till tandtekniker som framställer de nya tänderna som kronor eller broar som sedan cementeras fast på de egna stöd tänderna.

Om Du saknar egna tänder delvis eller helt, då kan vi ersätta dom genom att i käkbenet operaera in titanfixturer som vi bygger kronor eller broar på beroende på hur många tänder som saknas och som ska ersättas.

I en helt tandlös käke där man gör en hel implantatbro sätter man ej in en titanskruv för varje tand utan vanligast är att vi installerar 6 st i en överkäke och 4 st i underkäken och på dessa förankrar vi en sammanbunden bro med totalt ca 12 tänder på i varje käke.

Kronor och broar kan tillverkas av olika material, det vanligaste är titan eller guld i kombination med porslin eller helkeramiska material. Hela implantatbroar tillverkas oftast i titan och akryl men går även att göras i porslin istället för akryl.

En krona eller bro kräver samma skötsel som resten av din mun, vilket innebär noggran rengöring morgon och kväll. Vi ger Dig hygienråd om hur Du ska sköta dina nya tänder och vi rekommenderar också att Du efter avslutad behandling hos oss regelbundet besöker en tandhygienist.

Vår klinik har lång erfarenhet av implantatbehandlingar och har moderniserat och utvecklat metoden så behandlingstiden blivit kortare. Vid individuellt passande fall kan vi vid samma tillfälle extrahera dina dåliga tänder, installera titanfixturerna samt ta avtryck för implantatbron och de nya tänderna kan vara färdiga inom 3 veckor.

Avtagbara tänder

Behandlingen inleds med att ett avtryck tas i munnen, tandteknikern framställer protesen utifrån Dina individuella förutsättningar.

 1. Delprotes ersätter delvis tandlöshet och den består av en metallkonstruktion som stomme och på den akryl som ersättning för tandkött och tänder, den fäster på intillsittande egna friska tänder men protesen är avtagbar.
 2. Helprotes görs när man saknar alla tänder i en eller båda käkarna, protesen görs vanligtvis i akryl, helprotesen sitter ej fast utan fäster genom egna muskler i munnen samt sug mot gommen.

En avtagbar protes tar oftast tid att vänja sig vid och kan inledningsvis orsaka smärta i munnen samt tryck och skavsår. Vi kontrollerar tuggfunktion och justerar protesen vid behov.

En protes sköts genom noggran rengöring med en mjuk tandborste morgon och kväll och Du ska även borsta på slemhinnan i munnen.

Implantatbehandlingar

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behandling.

Behandlingen innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den får växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Hur går det till?

Förarbete

Vid en implantatbehandling är planeringen viktig. Behandlingen inleds med en undersökning och röntgen. Vid behov samråder specialisttandläkaren med kollegor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att varje patient bedöms utifrån sina specifika förutsättningar. Inför behandlingen måste käkbenet och eventuellt andra tänder vara hela och fria från infektion. Om en annan behandling har genomförts kan det innebära att man väntar med implantatbehandlingen tills läkningen är fullbordad.

Behandlingen

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där implantatfixturerna (titanskruvarna) fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänder som skall fästas på implantatfixturen. I samband med denna del av behandlingen anpassas i vissa fall provisoriska tänder eller temporär protes som patienten använder under inläkningsperioden för att slippa gå tandlös.

Nedan följer en kort översikt av en fullständig implantatbehandling.

 1. Eventuell utdragning av befintlig tand
  Om det finns befintliga tänder som är sjuka behöver dessa först extraheras. Därefter följer i vissa fall en inläkningsperiod. Hur lång den är beror på käkbenets kvalitet.
 2. Implantatfixturen opereras fast
  Den kirurgiska delen då implantatfixturer fästes i käkbenet genomförs. Fixturen växer sedan fast och fyller samma funktion som en vanlig tandrot.
 3. Protetiskt arbete
  Det protetiska arbetet inleds med att ett avtryck tas för att ta reda på hur tänderna ska utformas för att kunna fästas på implantaten. Därefter följer ett antal besök där patienten och protetikern tillsammans bestämmer tandens utseende och form. Läs mer om det protetiska arbetet under Protetik - Tandersättning.

Resultat

Efter behandlingen har du som patient fått nya tänder med i stort sett samma utseende och funktion som vanliga tänder.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.