Specialisttandläkarna
Stockholm
Daniel Danielsson

Daniel Danielsson

Övertandläkare, spec. Käkkirurgi vid Karolinska Institutet

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1997 Specialistexamen Karolinska Institutet, Stockholm 2005

Inskriven som doktorand vid Karolinska Institutet.
Arbetar även på Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Ansvarar där för den multidisciplinära rekonstruktiva kirurgin.