Specialisttandläkarna
Stockholm

Specialisttandläkare

Maud Hultin

Specialisttandläkare Oral Protetik

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1986 
Odont mag. Examen, Karolinska Institutet, Stockholm 2002 
Specialistexamen, odontologiska utbildningsenheten Örebro 2003

Robert Heymann

Specialisttandläkare Käkkirurg, med dr

Tandläkarexamen, Stockholm 1994
Specialistexamen, Unversitetsjukhuset MAS, Malmö 2006
Arbetar även som övertandläkare, universitetsadjunkt vid Avd för orofacial diagnostik och kirurgi - Enheten för käkkirurgi.

Vetenskapliga publikationer
”Cell adhesion molecules during odontogenesis and tooth-related diseases”

Visa mer ...

Peter Ohannessian

Specialisttandläkare Käkkirurgi

Tandläkarexamen tandläkarhögskolan Umeå 1999
Specialistexamen Linköpings universitetssjukhus 2010
Arbetar även på käkkirurgiskakliniken Västerås.

Daniel Danielsson

Övertandläkare, spec. Käkkirurgi vid Karolinska Institutet

Tandläkarexamen, Stockholm 1997 Specialistexamen, Stockholm 2005

Charlotte Erhardt

ST Tandläkare Oral Protetik

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 2006

Juhani Fischer

Specialisttandläkare Parodontologi

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1981 Specialistexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1999

 

 

Anna Kalicinski

Specialisttandläkare Oral Protetik

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet 1992
Examensarbete i Odontologi, Örebro Universitet 2015
Specialistexamen, Centrum för Specialisttandvård, Örebro 2015

Anders Harnesk

Specialisttandläkare Endodonti

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 2000 Specialistexamen, Karolinska Institutet och Folktandvården St. Erik, Stockholm 2009

Anna-Lena Cedströmer

Specialisttandläkare Bettfysiologi

Tandläkarexamen Tandläkarhögskolan Umeå 2002
Specialisttexamen Specialistkliniken för Bettfysiologi, Odontologen, Göteborg 2013
Disputerat Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Odontologi på Juvenile idiopatisk artrit-manifestation i käkar 2015