Specialisttandläkarna
Stockholm
Robert Heymann

Robert Heymann

Specialisttandläkare Käkkirurg, med dr

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1994
Specialistexamen, Unversitetsjukhuset MAS, Malmö 2006
Arbetar även som övertandläkare, universitetsadjunkt vid Avd för orofacial diagnostik och kirurgi - Enheten för käkkirurgi.

Vetenskapliga publikationer
”Cell adhesion molecules during odontogenesis and tooth-related diseases”