Specialisttandläkarna
Stockholm

Skicka en remiss

Vill du som tandläkare remittera en patient till oss?

Vill du som tandläkare remittera en patient till oss. Hör av dig till oss på telefon 08-406 27 80. Du kan även skicka en remiss per post till: GHP Specialisttandläkarna Stockholm AB, Box 5605, 114 86 Stockholm.

Självklart håller vi dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.