Specialisttandläkarna
Stockholm

Remitteringsprocess

Du som tandläkare är alltid välkommen att remittera dina patienter med behov av specialisttandvård till vår klinik.

Vi strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ vård med korta väntetider. Du får information efter att patienten varit hos oss på undersökning om vilken behandling som planeras och vilken del av detta som Du eventuellt vill utföra själv.  Efter slutförd specialistbehandling skickas remissvar till dig som ordinarie tandläkare.