Specialisttandläkarna
Stockholm

Före och efter tandstödd behandling - kronor

Slitet bett och många gamla lagningar åtgärdat med porslinskronor.

Tandstödd kronterapi för betthöjdnormalisering tandslitage.

Missfärgde tänder åtgärdade med Porslins kronor, patienten önskade Hollywood vita tänder.

Kraftigt missfärgade tänder pga medicinering åtgärdat med Zirconiumkronor.

Enstaka tandförluster och omfattande karies. Patienten nöjd med bro höger sida i överkäksfronten åtgärdat med metall-keramiska kronor och broar.

Tandslitage överkäken och behov av normalisering av betthöjden, åtgärdat med betthöjning samt porslinskronor i överkäken.

Missprydande mellanrum mellan framtänderna 12 11 21 22 som åtgärdats med skalkronor på tänderna 12 11 21 22.

Raserat bett som åtgärdats med betthöjning samt kron- och broterapi

Lokalt omfattande tandslitage samt tandförluster i sidopartierna åtgärdat med delimplantat broar i sidopartierna samt enstaka kronor i överkäksfronten

Bettavvikelse, tandförluster och tandslitage åtgärdat med delimplantat i underkäken och tandstöd bro och kronor i överkäken.

Delvis tandförlust samt skadade tänder åtgärdat med delimplantat broar och kronterapi.

Mycket skadat bett åtgärdat med hel implantat bro i överkäken och del implantat broar samt konventionella porslinskronor i underkäken.