Specialisttandläkarna
Stockholm

Före och efter tandstödd behandling - fasader

Erosionsskadade tänder pga kraftig tandborstning åtgärdade med skalfasader Empress 12 - 22.

Erosionsskadade tänder pga kraftig tandborstning åtgärdade med skalfasader Empress 12 - 22.

Traumaskadad 11 samt plastfasad på rotfylld 21 som åtgärdats med skalfasader

Missfärgade 2:or  som åtgärdats med skalfasader