Specialisttandläkarna
Stockholm

Före och efter tandstödd behandling - broar

Tandstödd kron- och broterapi i överkäken.

Paradontalskadat bett (tandlossning) åtgärdat med borttagning av enstaka tänder och bettet återskapat med hjälp av kronor och broar i porslin.

Partiell tandlöshet och omfattande tandslitage åtgärdat med implantatstödd delbro i underkäken samt tandstödd bro i överkäken.

Implantatstödd helbro i överkäken och tandstödd bro i underkäken.

Delimplantat i överkäksfronten samt tandstödd bro i underkäksfronten.