Specialisttandläkarna
Stockholm

Före och efter implantatbehandling - hela käkar

Tandförluster och egentillverkade proteständer åtgärdat med implantatbroar i båda käkarna. Material Titan/akryl.

Tandförluster i underkäkens sidopartier samt trasiga kronor i överkäksfronten som åtgärdats med del implantat bro i underkäken samt tre kronor i överkäksfronten.

Implantatstödd helbro i överkäken samt implantatstödd delbro i underkäksfronten.

Implantatstödda helbroar i över- och underkäken.

Implantatstödd helbro i överkäken och tandstödd bro i underkäken.

Raserat bett åtgärdat med implantat broar i båda käkarna

Hel protes i överkäken och skadat bett i underkäken åtgärdat med implantat broar i båda käkarna.

Mycket skadat bett åtgärdat med hel implantat bro i överkäken och del implantat broar samt konventionella porslinskronor i underkäken.