Specialisttandläkarna
Stockholm

Före och efter implantatbehandling - delbroar

Delimplantat i över- och underkäksfronten. 

Delimplantat i överkäksfronten.

Delimplantat i överkäksfronten samt tandstödd bro i underkäksfronten.

Partiell tandlöshet och omfattande tandslitage åtgärdat med implantatstödd delbro i underkäken samt tandstödd bro i överkäken.

Lokalt omfattande tandslitage samt tandförluster i sidopartierna åtgärdat med delimplantat broar i sidopartierna samt enstaka kronor i överkäksfronten

Tandförluster i underkäkens sidopartier samt trasiga kronor i överkäksfronten som åtgärdats med del implantat bro i underkäken samt tre kronor i överkäksfronten.

Bettavvikelse, tandförluster och tandslitage åtgärdat med delimplantat i underkäken och tandstöd bro och kronor i överkäken.

Delvis tandförlust samt skadade tänder åtgärdat med delimplantat broar och kronterapi.

Partiell tandförlust sidopartiet i underkäken åtgärdat med en del implantat bro.

23 24 samt 36 37 saknas och har ersatts av implantatstöda delbroar.

Mycket skadat bett åtgärdat med hel implantat bro i överkäken och del implantat broar samt konventionella porslinskronor i underkäken.

Implantatstödd helbro i överkäken samt implantatstödd delbro i underkäksfronten.